Welcome to Sabarimalaayyappa.org
Harivarasanam
Harivarasanam viswamohanam
haridadheeswaram aradypaadukam
Arivimardanam nithyanarthanam
hariharaathmajam devamasraye

Saranakeerthanam sakthamaanasam
bharanalolupam narthanalasam
Arunabhasuram bhoothanayakam
hariharathmajam devamasraye

Pranayasathyakom praananayakom
pranathakalpakam suprabhamchitham
Pranavamandiram keerthanapriyam
hariharathmajam devamasraye

Thuragavahanam sundarananam
varagadayudham devavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam
hariharathmajam devamasraye

Thribhuvanarchitham devathaathmakam
thrinayanam prabhum divyadesikom
Thridasapoojitham chinthithapratham
hariharathmajam devamasraye

Bhavabhayavaham bhavukaavaham
bhuvanamohanam bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam divyavarnanam
hariharathmajam devamasraye

Kalamrudusmitham sundarananam
kalabhakomalam gathramohanam
Kalabhakesari vaajivahanam
hariharathmajam devamasraye

Srithajanapriyam chinthithapradam
sruthivibhooshanam saadhujeevanam
Sruthimanoharam geethalalasam
hariharathmajam devamasraye.